Ես երեկ շատ զբաղված եմ եղել ու չեմ տեսել, որ վարչապետն ինձ նամակ է
Մենք Մերոնցով