«Սիրելի՜ հայրենակիցներ, կարծում եմ՝ հարկավոր է մի վերջին անգամ անդրադառնալ վերջին օրերի կատարվածին ու
Մենք Մերոնցով