Արտյոմ Հակոբյանը կատարել է հետևյալ գրառումը. «Շատ չի անցել՝ 2 տարի։ Շատ լավ հիշում
Մենք Մերոնցով